X.Org Server

Định nghĩa X.Org Server là gì?

X.Org ServerX.Org máy chủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ X.Org Server - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

X.Org Server là một dịch vụ mạng phân phối bởi X.Org Foundation và hỗ trợ X Server hoặc X Window hệ thống quản lý. X.Org Server là phần mềm tự do nguồn mở. Ban đầu, X.Org Server được phát triển cho Unix và Unix-like OS mà hỗ trợ kiến ​​trúc Intel x86. X.Org máy chủ hiện nay chạy trên một loạt các phần cứng và hệ điều hành nền tảng, bao gồm Intel x86 (IA32), Intel IA64, Scalable Processor Architecture (SPARC), Compaq Alpha và PowerPC. X.Org Server được tổ chức bởi Freedesktop.org, tạo điều kiện truy cập công cộng và công nghệ chia sẻ cho các hệ thống X Window chuẩn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

X.Org Server là việc thực hiện tham khảo X Window, phục vụ như là tiêu chuẩn cho tất cả các hiện thực khác và thường được sử dụng với các nền tảng Unix và Linux. X.Org Server là cơ sở cho KDE, GNOME và giao diện desktop CDE. Nền tảng chạy X.Org Server trên một máy tính với màn hình đồ họa, kết nối với nhiều chương trình và hoạt động như một trung gian giữa các ứng dụng khách hàng và người dùng. X.Org Server nhận được yêu cầu sản lượng đồ họa từ các chương trình khách hàng, mà sau đó được hiển thị cho người dùng. Các máy chủ cũng nhận được đầu vào người dùng từ một con chuột hoặc bàn phím và sau đó truyền dữ liệu đến các ứng dụng client. Giao thức truyền thông client-server sử dụng một mạng lưới trong suốt, cho phép máy khách và máy chủ để chạy trên các máy tính giống và khác nhau. Thêm vào đó, client và server có thể có kiến ​​trúc khác nhau và các HĐH. Client và server thông tin liên lạc được đảm bảo qua Internet thông qua một cơ chế mã hóa dữ liệu được gọi là đường hầm.

What is the X.Org Server? - Definition

X.Org Server is a distributed network service managed by the X.Org Foundation and supports X Server or X Window systems. X.Org Server is free and open-source software. Originally, X.Org server was developed for Unix and Unix-like OSs that supported Intel x86 architecture. Today's X.Org Server runs on a variety of hardware and OS platforms, including Intel x86 (IA32), Intel IA64, Scalable Processor Architecture (SPARC), Compaq Alpha and PowerPC. X.Org Server is hosted by Freedesktop.org, which facilitates public access and sharing technology for standard X Window systems.

Understanding the X.Org Server

X.Org Server is the X Window reference implementation, which serves as the standard for all other implementations and is generally used with Unix and Linux platforms. X.Org Server is the base for KDE, GNOME and CDE desktop interfaces. The X.Org Server platform runs on a computer with graphical displays, connects with numerous programs and serves as an intermediary between client and user applications. X.Org Server receives graphical output requests from client programs, which are then displayed for users. The server also receives user input from a mouse or keyboard and then transmits data to the client application. The client-server communication protocol uses a transparent network, allowing the client and server to run on the same or different computers. Additionally, the client and server may have different architectures and OSs. Client and server communications are secured over the Internet via a data encryption mechanism known as tunneling.

Thuật ngữ liên quan

  • X.Org Foundation
  • Scalable Processor Architecture (SPARC)
  • Unix
  • Linux
  • Platform
  • Operating System (OS)
  • GNU
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *